บริษัทรับทําเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะเป็นบริษัทที่ใช้พนักงานไม่มาก อยู่ระหว่าง 3-7 คน เช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้ www.websitebigbang.com ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ใช้คนน้อย แต่ว่าได้ประสิทธิภาพการทํางานที่สูง เนื่องจากจะเป็นนักเทคนิค ที่มีความสามารถในการรับทําเว็บไซต์ให้สวยงามได้ เพียงการใช้คนเพีงไม่กี่คน แต่จากการสำรวจ สอบถามไปยังบริษัทเว็บไซต์ต่างๆ พบว่ามีหลายบริษัทที่ใช้นักศึกษาฝึกงานเข้ามาทำงานจริงให้กับลูกค้า

ในมุมของผู้ประกอบการ การใช้นักศึกษาฝึกงานมาออกแบบเว็บไซต์ ให้กับลูกค้านั้น มีประโยชน์ช่วยงานของบริษัทได้มากมาย เช่นช่วยลดต้นทำการผลิต ได้ความคิดการออกแบบเว็บไซต์ แบบใหม่สด ทั้งแปลกตา และแตกต่าง แต่จะมีความเสี่ยงอยู่ว่าเป็นการทำงานขึ้นอยู่กับความสามารถของคน หากได้นักศึกษาฝึกงานที่ก็จะช่วยงานได้เป็นอย่างดี แต่ทางกลับกันหากผู้ประกอบการได้นักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนรู้งาน มาเพียงเพื่อทํางานให้ผ่านพันเวลา ตามจำนวนวัน แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหาย กับผู้ประกอบการอยู่เหมือนกัน

ในมุมของนักศึกษา เป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้การรับทําเว็บไซต์จริงๆ ของบริษัทฯ ว่าเค้ามีการทำงานอย่างไร 1 เว็บไซต์นั้นใช้เวลากันมากน้อยขนาดไหน จะได้เห็นโปรเจคเว็บไซต์ที่นักศึกษานั้นทํากันเป็นเดือน แต่บริษัทรับทําเว็บไซต์ใช้เวลาเพียง 2 วัน และยังเข้าใจการทําเว็บไซต์ในลักษณะของการทำงานจริง ว่าเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์นั้น เป็นเพียงงานชิ้นหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ดูใหญ่โตเหมือนอย่างโปรเจคนักศึกษา

การรับทําเว็บไซต์ให้กับลูกค้า จากผลงานของนักศึกษานั้นถือว่านักศึกษา มีโอกาสที่เป็นอย่างมาก เพราะจะได้นํำไปใช้เป็นผลงานสมัครจริง เนื่องจากนักศึกษาที่จบมาสายอาชีพการ รับทํำเว็บไซต์นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมีผลงานการทําเว็บไซต์ ไปนำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน และบริษัทรับทํำเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ก็จะรับสัมภาษณ์เฉพาะ คนที่เคยทําเว็บไซต์มาก่อน มีผลงานออกแบบเว็บไซต์มานำเสนอ

เมื่อนักศึกษาได้ออกมาหางานทำ ด้านเว็บไซต์ก็จะทําให้ ใช้เวลาหางานไม่เกิด 10 วัน ก็จะได้งานแล้ว หากมีผลงานการรับทําเว็บไซต์ ไปนำเสนอ แล้วทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่า สามารถนำเสนอผลงานตัวเอง และการมีส่วนร่วมการทําเว็บไซต์มาในตอนฝึกงาน มากน้อยขนาดไหน

ในวันแรก , คอมพิวเตอร์ระบบกราฟิกสามารถแสดงภาพ 2 มิติเท่านั้น เนื่องจากขาดเทคโนโลยีล่วงหน้าและความพร้อมของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกราฟิกเขตมีการขับรถในตลาดนี้ นอกจากความต้องการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษนี้กราฟิก โดยการยอมรับเทคโนโลยีภาพ 3 มิติที่เพิ่มขึ้นในไม่กี่ปี ธุรกิจอุตสาหกรรมมากมาย และเริ่มใช้เหล่านี้กราฟิกเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของพวกเขา เป็นผลในการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกความต้องการตลาด หลาย ๆอุตสาหกรรมและภาค เช่น การป้องกันรถยนต์ การบิน และคนอื่น ๆได้ใช้และใช้ซอฟต์แวร์กราฟิกระดับไฮเอนด์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ

กราฟิกที่ใช้เป็นตัวแทนของวัตถุโลกจริงในรูปแบบของรูปภาพหรือภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก majorly เกี่ยวข้องกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอและการจัดการและการสร้างกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ กราฟิก ภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ . ในวันแรก , คอมพิวเตอร์ระบบกราฟิกสามารถแสดงภาพ 2 มิติเท่านั้น เนื่องจากขาดเทคโนโลยีล่วงหน้าและความพร้อมของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกราฟิกเขตมีการขับรถในตลาดนี้ นอกจากความต้องการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษนี้กราฟิก โดยการยอมรับเทคโนโลยีภาพ 3 มิติที่เพิ่มขึ้นในไม่กี่ปี ธุรกิจอุตสาหกรรมมากมาย และเริ่มใช้เหล่านี้กราฟิกเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของพวกเขา เป็นผลในการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกความต้องการตลาด หลาย ๆอุตสาหกรรมและภาค เช่น การป้องกันรถยนต์ การบิน และคนอื่น ๆได้ใช้และใช้ซอฟต์แวร์กราฟิกระดับไฮเอนด์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ

การเจาะสูงของอินเทอร์เน็ตและมือถือสมาร์ททั่วโลก อุตสาหกรรมบันเทิงที่เฟื่องฟูและความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับกราฟิกซอฟต์แวร์ในกระบวนการทางธุรกิจคือบางส่วนของปัจจัยการขับรถสำหรับคอมพิวเตอร์ กราฟิก ตลาด เป็นรูปของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ความต้องการสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ที่มีความละเอียดสูง และกราฟิกที่เพิ่มขึ้น ในที่สุดผลในการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกความต้องการตลาด