บริษัทรับทำเว็บส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะเป็นบริษัทที่ใช้พนักงานไม่มาก อยู่ระหว่าง 3-7 คน เช่นเดียวกับบริษัทรับทำเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ใช้คนในการออกแบบเว็บไซต์ที่น้อย แต่ว่าได้ประสิทธิภาพการทํางานที่สูง เนื่องจากจะเป็นนักเทคนิค ที่มีความสามารถในการรับทำเว็บให้สวยงามได้ เพียงการใช้คนเพีงไม่กี่คน แต่จากการสำรวจ สอบถามไปยังบริษัทเว็บไซต์ต่างๆ พบว่ามีหลายบริษัทที่ใช้นักศึกษาฝึกงานเข้ามาทำงานจริงให้กับลูกค้า

ในมุมของผู้ประกอบการ การใช้นักศึกษาฝึกงานมาออกแบบเว็บไซต์ ให้กับลูกค้านั้น มีประโยชน์ช่วยงานของบริษัทได้มากมาย เช่นช่วยลดต้นทำการผลิต ได้ความคิดการออกแบบเว็บไซต์ แบบใหม่สด ทั้งแปลกตา และแตกต่าง แต่จะมีความเสี่ยงอยู่ว่าเป็นการทำงานขึ้นอยู่กับความสามารถของคน หากได้นักศึกษาฝึกงานที่ก็จะช่วยงานได้เป็นอย่างดี แต่ทางกลับกันหากผู้ประกอบการได้นักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนรู้งาน มาเพียงเพื่อทํางานให้ผ่านพันเวลา ตามจำนวนวัน แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหาย กับผู้ประกอบการอยู่เหมือนกัน

ในมุมของนักศึกษา เป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้การรับทำเว็บจริงๆ ของบริษัทฯ ว่าเค้ามีการทำงานอย่างไร 1 เว็บไซต์นั้นใช้เวลากันมากน้อยขนาดไหน จะได้เห็นโปรเจคเว็บไซต์ที่นักศึกษานั้นทํากันเป็นเดือน แต่บริษัทรับทําเว็บไซต์ใช้เวลาเพียง 2 วัน และยังเข้าใจการทําเว็บไซต์ในลักษณะของการทำงานจริง ว่าเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์นั้น เป็นเพียงงานชิ้นหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ดูใหญ่โตเหมือนอย่างโปรเจคนักศึกษา

การรับทําเว็บไซต์ให้กับลูกค้า จากผลงานของนักศึกษานั้นถือว่านักศึกษา มีโอกาสที่เป็นอย่างมาก เพราะจะได้นํำไปใช้เป็นผลงานสมัครจริง เนื่องจากนักศึกษาที่จบมาสายอาชีพการ รับทำเว็บไซต์นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมีผลงานการทําเว็บไซต์ ไปนำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน และบริษัทรับทํำเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ก็จะรับสัมภาษณ์เฉพาะ คนที่เคยทําเว็บไซต์มาก่อน มีผลงานออกแบบเว็บไซต์มานำเสนอ

เมื่อนักศึกษาได้ออกมาหางานทำ ด้านเว็บไซต์ก็จะทําให้ ใช้เวลาหางานไม่เกิด 10 วัน ก็จะได้งานแล้ว หากมีผลงานการรับทำเว็บไปนำเสนอ แล้วทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่า สามารถนำเสนอผลงานตัวเอง และการมีส่วนร่วมการทําเว็บไซต์มาในตอนฝึกงาน มากน้อยขนาดไหน

เริ่มต้นจากการเป็นนักออกแบบโลโก้

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่คิดว่าการเป็นนักออกแบบเว็บไซต์นั้นยากเกินไป ลองมาเริ่มต้นในสิ่งเล็กๆ ก่อนคือฝึกการออกแบบโลโก้ เพราะการออกแบบโลโก้นั้น ก็สามารถสร้างเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงเช่นกัน เนื่องจากต่อไปจากนี้เศรษฐกิจได้จะขยายตัว เจริญเติบโตมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลาย พยายามหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ มาตอบสนองกับตลาดที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ของการหารายได้จากการรับออกแบบโลโก้ โดยทาง ก็ยังเปิดรับพนักงานที่มีความสามารถในการออกแบบโลโก้